Nordiske gæs i hele Europa  
Gæs kender ingen grænser.
De kan yngle i højarktiske egne og overvintre i Sydspanien. På deres træk mellem yngleplads og overvintringssted kan de således tilbagelægge tusinder af kilometer og raste i mange lande. Under rastene søger de hvile og føde.
Som gås er det vigtigt at være tanket op til det energikrævende træk og være i god kondition. Rastepladserne i de forskellige lande er derfor af stor betydning for de enkelte arters overlevelse og succes. På denne måde kæder gæssene de enkelte biotoper og de enkelte lande i Europa sammen.
Gæs og gåsetræk har altid fascineret mennesker. Her kan du læse og lære om 10 gåsearter og deres træk i Europa. 

 

 
Ringmærkning, trækforhold og spændende genmeldinger:
 
( Webdesign og copyright: naturvejleder Bjarne Golles, siden sidst opdateret 20/2- 2000 )